Gå til innholdet

Avsug/ventilasjon

Moldows vekselaggregat type FVK er beregnet for varmegjenvinning av avtrekksluft fra store rom som produksjonslokaler, verksteder, lagerrom og lignende.
Mer informasjon
Veksler_tvis

Moldow har gjennom de seneste 50 år utviklet og fremstillet ventilatorer til industrielle formål. Ventilatorene er alle oppbygget i en robust og gjennemprøvt konstruksjon med et flott design, hvor stabilitet, driftssikkerhet og servicevennlighet er i høysetet.
Mer informasjon
moldow filter system-9

SBT-filtret er et moduloppbygdfilter til over­trykkssystemer, konstruert til kontinuerlig drift og til filtre­ring af forskjellige luftmengder med mellomstore støvbe­lastninger. Filteret er konstruert med rotorsluse.
Mer informasjon
SBS

SBS-filtret er et modulopbygget filter til overtrykssystemer, konstrueret til kontinuerlig drift og til filtrering av forskjellige luftmengder med mellomstore støvbelastninger. Filteret er konstruert med transportsnegle.
Mer informasjon
PP_SB filter_iggesund

SBN-filtret er et modul oppbygd filter til undertrykssystemer, konstruert til kontinuerlig drift og filtrering av luftmengder på 5.000 - 100.000 m3/h med mellomstore støvbelastninger.
Mer informasjon
Træ_SBN_logo

SBD-filteret kan inngå, hvor avfallsmengdene er begrensede, eller hvor filteret benyttes som etterfilter i anlegg, hvor en grovutskiller behandler størstedelen af avallsmaterialet.
Mer informasjon
filter_jhst

SBA-filtret er et moduloppbygget filter til overtrykssystemer, konstrueret til kontinuerlig drift og filtrering av forskellige luftmengder med mellemstore støvbelastninger. Filteret er konstrueret med kædetransportør.
Mer informasjon
Træ_SBA_Thymen

Moldows MHL-filter er et modulopbygget filter til kontinuerlig drift, designet spesielt til filtrering av store luftmengder med stor støvbelastning, f.eks. fra produktion i møbel-, MDF-plate- og sponplateindustrien.
Mer informasjon
moldow filter system_2

JKF's program av sentrifugalventilatorer til materialtransport dekker område 1000 m3/h - 50000 m3/h
Mer informasjon
146-3-ventilator

JKF's program av rotorsluser til transport av materiale fra filtere og sykloner er omfattende.
Mer informasjon
148-3-Sluse

JKF's program av rørsystemer for avsug- og transportanlegg er omfattende.
Mer informasjon
149-3-neu jkf

Forespørsel